De DNA Training Filosofie

We willen met onze opleidingen de deelnemers in de eerste plaats enthousiast maken om het geleerde op het terrein toe te passen. We staan dan ook bij aanvang van de training stil bij de verwachtingen en de vragen van de deelnemers.

De DNA trainingen zijn interactief. Vaak boren we een thema aan door in een ‘brainstorming’ de deelnemers te laten nadenken over hoe ze dit in de praktijk toepassen of ervaren. Daarna wordt er een theoretisch kader aan gekoppeld dat onmiddellijk actief toegepast wordt in de vorm van oefeningen en rollenspelen. Er wordt dieper ingegaan op de eigen ervaringen waarbij feedback centraal staat, niet enkel door de trainer maar ook door de andere deelnemers. We doorlopen telkens de vier fases waaruit een effectief leerproces bestaat: observatie en reflectie – verkennen van de theorie – actief experimenteren – concrete ervaring, volgens de leercyclus van Kolb. Dit bevordert het effectief verwerven en toepassen van de vaardigheden in het dagelijks functioneren.

Action Learning: we werken vanuit de realiteit van de deelnemers, niet de onze. De rollenspelen hebben dan ook betrekking op situaties waarmee men dagelijks op de werkvloer wordt geconfronteerd. Vaak brengen de deelnemers zelf de context van de rollenspelen naar voor. Dit stimuleert en helpt de medewerkers om datgene wat ze leren ook daadwerkelijk over te brengen naar de werkplek.

Doorheen het trainingstraject wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan gerealiseerd. Alle medewerkers bepalen een actieplan waarin ze concrete punten uitwerken die ze willen ontwikkelen in hun leidinggevende rol. Deze kunnen verschillen van persoon tot persoon. Alle punten dienen SMART omschreven te worden.

Een maand na de opleiding wordt een groepscoaching georganiseerd waarin we de persoonlijke ontwikkelingsplannen in groep bespreken. Dit verplicht de deelnemers om na de training blijvend vorm te geven aan hun ontwikkeling. Tijdens deze sessie worden ervaringen uitgewisseld en geven de medewerkers tips aan mekaar. DNA Solutions kan ook persoonlijke coachingsessies voorzien om de medewerkers op langere termijn te begeleiden.

DNA hecht veel belang aan een continue verbetering. We vragen om na het programma de opleiding te evalueren door middel van een anonieme kwaliteitsenquête. Wij willen immers graag de mening van onze klanten kennen en staan steeds open om onze trainingen te optimaliseren. Uw input is belangrijk!

Het programma wordt steeds op maat samengesteld, onder andere op basis van onderstaande thema’s / modules:

 

Efficiënte communicatie

- het proces van communicatie en stoorzenders

- algemene principes van een efficiënte communicatie

- identificatie van de eigen luister- en communicatiestijl

- feedback geven

- feedback vragen

- feedback ontvangen

- moeilijke gesprekken voeren

 

Voeren van specifieke gesprekken

- het gestructureerd, gedragsgericht en  competency based selectiegesprek

- het functionerings- en evaluatiegesprek

- het coachinggesprek

- het exitgesprek

 

Managementvaardigheden & Leiderschap

- SMART doelen stellen

- plannen, organiseren en delegeren

- instructies geven

- controleren en evalueren

- feedback geven; complimenteren en confronteren / bijsturen

- motiveren van medewerkers

- conflicthantering

- coachen van medewerkers, individueel en in groep

- ontwikkelen van medewerkers; mentor- en peterschap

 

Persoonlijke organisatie & ontwikkeling

- time management

- assertiviteit

- presentatietechnieken

- efficiënt vergaderen

- stressmanagement

- kernkwadranten

 

HR-gerelateerde topics

- performance management

- opzetten van competentie- en evaluatiesystemen

- talent management