Development center

In een Development Center ligt de nadruk minder op het beoordelen, maar is de primaire doelstelling om richting te geven aan de verdere ontwikkeling en ontplooiing van de deelnemer. Een development center vormt een objectief uitgangspunt voor het uittekenen van een ontwikkelings- en coachingprogramma. De methodologie is dezelfde dan die van een assessment center, maar er gaat meer aandacht uit naar de eigen ervaringen van de betrokkene en het uitwisselen van feedback.

 

Orientation center

Een Orientation Center heeft als doel om een uitspraak te doen over een mogelijke heroriëntering van de medewerker binnen uw onderneming, rekening houdend met zijn competentieprofiel, zijn talenten en zijn ontwikkelingspotentieel. In een bredere context laat deze methode toe om de evolutie en de carrière van uw medewerkers te beheren door eventueel meerdere evolutiescenario’s te formuleren. Een orientation center start met een nauwkeurig onderzoek van de organisatiecontext (organigram, afdelingen, projecten etc…) en de mogelijke carrièrepaden en toekomstige functies. Deze analyse laat toe om een competentieprofiel op te stellen, dat als basis voor het programma zal dienen. Als er geen referentiefunctie is, gebruiken we een generiek competentieprofiel.

 

Coaching

DNA Solutions begeleidt u of uw medewerker in een ontwikkelingstraject, al dan niet volgend op een development center. Samen vertalen we de te verbeteren punten naar een concreet en SMART persoonlijk ontwikkelingsplan. De coachee wordt door de coach op regelmatige tijdstippen opgevolgd en individueel begeleid bij het daadwerkelijk uitvoeren van de in het ontwikkelingsplan vastgelegde acties. Concepten en modellen worden meteen actief toegepast en de resultaten in een volgende sessie besproken en eventueel bijgestuurd. De medewerker zorgt zelf voor de invulling van zijn ontwikkelingsactiviteiten en neemt verantwoordelijkheid op voor zijn eigen leertraject. De coach heeft een begeleidende rol en houdt een spiegel voor. Door de persoonlijke aandacht en gerichte begeleiding verhoogt het rendement van de ontwikkeling.