Een assessment verschaft u meer zekerheid over de geschiktheid van de kandidaat in het kader van een selectie of promotie.

 

DNA Methodologie
We starten steeds met een diepgaande analyse van de functie en van de context waarin de medewerker terecht zal komen. Naast de vereiste competenties evalueren we ook de ‘match’ met een aantal omgevingsfactoren, zoals de inpassing van de kandidaat in uw bedrijfscultuur, de complementariteit van het profiel met dat van de andere teamleden en met de stijl van de manager etc.
De DNA methodologie berust op het basisprincipe dat de competenties die we gaan meten representatief zijn voor de competenties die ook effectief aan bod zullen komen in de functie. We maken gebruik van gestandaardiseerde competentiemodellen die toch specifiek zijn voor elk functiedomein (administratie, sales, technisch, logistiek, etc). Voor elk van deze domeinen hebben we specifieke evaluatietools uitgezocht. Deze tools sluiten zo dicht mogelijk aan bij de sleuteltaken die de medewerker op zich zal nemen in de functie.
De vooraf bepaalde competenties worden geëvalueerd op basis van volgende instrumenten;

  • Persoonlijkheidsanalyse
  • Motivatieonderzoek
  • Intelligentietesten
  • Concrete simulatieoefeningen zoals de in-basket, business cases en rollenspelen.
  • Het programma wordt steeds afgesloten met een competency based interview waarin de competenties uit het model op een gedragsgerichte manier bevraagd worden.

We stellen telkens een programma op maat voor. De duur van een assessment kan variëren van een halve tot een volledige dag.