Assessment Center

Een assessment verschaft u meer zekerheid over de geschiktheid van een kandidaat in het kader van een selectie of interne promotie.

DNA Methodologie

We starten steeds met een diepgaande analyse van de functie en van de context waarin de medewerker terecht zal komen. Naast de vereiste competenties evalueren we ook de ‘match’ met een aantal omgevingsfactoren, zoals de inpassing van de kandidaat in uw bedrijfscultuur, de complementariteit van het profiel met dat van de andere teamleden en met de stijl van de manager etc.
De DNA methodologie berust op het basisprincipe dat de competenties die we gaan meten representatief zijn voor de competenties die ook effectief aan bod zullen komen in de functie. We maken gebruik van gestandaardiseerde competentiemodellen die toch specifiek zijn voor elk functiedomein (administratie, sales, technisch, logistiek, etc). Voor elk van deze domeinen hebben we specifieke evaluatietools uitgezocht. Deze tools sluiten zo dicht mogelijk aan bij de sleuteltaken die de medewerker op zich zal nemen in de functie.
De vooraf bepaalde competenties worden geëvalueerd op basis van volgende instrumenten;

  • Persoonlijkheidsanalyse
  • Motivatieonderzoek
  • Intelligentietesten
  • Concrete simulatieoefeningen zoals de in-basket, business cases en rollenspelen.
  • Het programma wordt steeds afgesloten met een competency based interview waarin de competenties op een gedragsgerichte manier bevraagd worden.

We stellen telkens een programma op maat voor. De duur van een assessment kan variëren van een halve tot een volledige dag.

 

Development Center

In een Development Center ligt de nadruk minder op het beoordelen, maar is de primaire doelstelling om richting te geven aan de verdere ontwikkeling en ontplooiing van de deelnemer. Een development center vormt een objectief uitgangspunt voor het uittekenen van een ontwikkelings- en coachingprogramma. De methodologie is dezelfde dan die van een assessment center, maar er gaat meer aandacht uit naar de eigen ervaringen van de betrokkene en het uitwisselen van feedback.