The DNA of Performance

What’s your DNA?

The DNA of Performance

The essence of Human Resources

Elk individu heeft zijn specifiek DNA dat vertaald ligt in zijn intelligentie, kennis & expertise en zijn persoonlijkheid, attitude, waarden & normen. Tenslotte speelt ook de persoonlijke motivatie, de wil tot slagen een belangrijke rol in het bereiken van succes. Intelligentie, kennis en expertise zijn relatief gemakkelijk vast te stellen of te meten via een praktische proef, een intelligentietest een talentest e.d. De andere factoren zijn vaak meer verborgen. DNA Solutions kan u helpen in het ontdekken van het uniek DNA van uw (toekomstige) medewerkers.

Ontdek het DNA van uw organisatie en uw medewerkers

Elke medewerker is uniek. Dit maakt ook uw onderneming uniek.
En als onderneming wil u natuurlijk topprestaties bereiken!
Daarvoor moet u niet alleen de juiste talenten aantrekken, maar daar ook ‘the best performer’ uit selecteren.  DNA Solutions biedt hiervoor gerichte oplossingen en helpt u bij het maken van een keuze. Als organisatie houdt het u eveneens in sterke mate bezig hoe u deze talenten kan begeleiden, coachen en ontwikkelen. Om de huidige of toekomstige human resources te ontdekken, benutten, ontwikkelen en waarderen is het belangrijk om een volledig en juist beeld op te bouwen van de competenties van de medewerker. DNA Solutions kan u helpen in deze challenge.